top of page

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Pro zajištění bezpečného provozu, zdravého prostředí a oboustrané spokojenosti provozovatele a zákazníka máme sepsaná pravilda v návštěvním řádu. Pokud dojde k jejich porušení, vyhrazujeme si právo vykázat narušitele z prostor naší provozovny.

 

1. Vstup do sauny je vymezen otevírací dobou.

 

2. Dětem do 5 let vstup zakázán. Dětem do 15 let vstup povolen pouze v doprovodu rodičů.

 

3. Vstup do sauny je výhradně na vlastní nebezpečí. V případě nejasností, konzultujte možnost saunování se svým lékařem.

 

4. Je výslovně zakázáno, aby do sauny vstupovali osoby:

v podnapilém stavu

s přenosnou kožní, vlasovou či infekční chorobou

se srdeční chorobou, nebo vysokým krevním tlakem

 

5. Zákazníci jsou povini řídit se pokyny obsluhy.

 

6. Je zakázáno bez předchozí konzultace s obsluhou používat valstní vonnou esenci k polívání kamen v sauně. Stejně tak je potřeba zvyšování vlhkosti provádět se souhlasem všech osob přítomných v potírně.

 

7. Při používání krémů, olejů, pealingů atp. (pouze těch, které jsou určené pro použití v sauně), je návštěvník povinen dbát na zachování čistoty saunovací místnosti.

 

8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odcizení, či ztrátu cenností zákazníků.

 

9. V prostorách provozovny se zákazníci chovají slušně a ohleduplně k ostatním.

Je zakázáno hlučet, běhat, či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a ostatních hostů.

 

10. V celé provozovně platí zakáz konzumace vlatních nápojů a potravin.

 

11. Veškeré prostory provozovny jsou nekuřácké.

 

12. Jakékoliv poškození vybavení v provozovně je host, který jej způsobil, povinen uhradit provozovateli.

 

13. Do sauny a do bazénu chodí návštěvníci bez plavek. Při přesunech mezi jednotlivými prostory používají župan, ručník či prostěradlo.

 

14. Dodržování čistoty je povinností každého zákazníka, a to ve všech prostorách. Obzvláště je nutné, aby se zákazníci osprchovali před vstupem do ochlazovacího bazénu.

 

15. Návštěvníci dodržují zásady mravnosti a slušnosti.

 

16. Návštěvníci se po osprchování vždy řádně osuší, aby předcházeli vytváření mokrých ploch. Všude se pohybují opatrně, aby předešli případným úrazům. Vstup do provozovny je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese zodpovědnost za škody a úrazy způsobené vlastní neopatrností návštěvníka či nedodržováním pokynů.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET A DEPOZIT

Zákazník si u nás může zřídit zákaznický účet vyplněním registračních údajů a to buď na provozovně, nebo na portálu on-line rezervací. Poté si může na tento účet vkládat peníze, tzv. depozit v minimální výši žádaného vstupu (viz. ceník).  Vložený depozit je možné ihned uplatnit.

Vklad depozitu je možný v hotovosti nebo platební kartou na provozovně, nebo on-line na portálu rezervací. Depozit lze použít na veškerou útratu za služby i zboží. Při složení depozitu nad 1500Kč a 3000Kč je zákazník automaticky přiřazen do skupiny dle výše vkladu a získává slevu na vstupy dle platného ceníku na danou sezónu.

 

Do slevové skupiny se zákazník dostane vždy jen při dobití částky nad 1500Kč a 3000Kč nestačí pouze udržovat výši depozitu nad danou hodnotou. Samotný obnos zůstává zákazníkovi na jeho účtu i do dalších sezón, pouze vypadne ze slevové skupiny.

REZERVACE

Způsoby rezervace

Zákazník má možnost provést rezervaci na žádanou hodinu až 14 dní dopředu a to prostřednictvím online rezervačního systému, telefonicky, nebo osobně na provozovně.

 

Cena za vstup

Cena vstupného je jednotná po celou otevírací dobu. Na aderese www.sauna-andersen.cz naleznete aktuální ceník.

 

Klient si provádí rezervace na základě depositu.

Klient provádí rezervaci na základě předem vloženého depositu, při odbavení na recepci se vždy odečte z účtu klienta částka ve výši té dané lekce.

 

Platnost zakoupeného zboží

Depozit není omezený v platnosti. Platnost členství ve slevové skupině dle výše dopitého depozitu je jeden rok. Nabitý depozit je nevratný. Depozit lze převést po předchozí domluvě na jinou osobu.

Storno poplatky

Storno rezervace je více jak 3 hodiny před jejím začátkem bez poplatku.

 

Storno méně jak 3 hodiny před začátkem není možné a vstupné propadá v plné výši.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne zakoupení depozitu.

Zákazník o svém záměru odstoupit od smlouvy informuje formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu provozovny, nebo e-mailovou adresu: info@sauna-andersen.cz

Reklamace

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne zakoupení depozitu.

bottom of page